Stappenplan

Snel internet realiseren in het buitengebied gaat niet vanzelf. Er is kennis, tijd, veel doorzettingsvermogen én steun vanuit de gemeenschap nodig. Ieder iniatief is uniek en de uitwerking hangt af van diverse omstandigheden. De praktijk leert echter dat er ook algemeen geldende stappen te zetten zijn bij het realiseren vansnel internet.

Aandachtspunten en meetmomenten

Iedere stap uit het stappenplan eindigt met een overzicht van waar u zou moeten staan met uw initiatief. Zo kunt u bekijken of het verstandig is door te gaan naar de volgende stap. In een aantal stappen zit een ‘meetmoment’. Dan is het handig of nodig om expertise van anderen te vragen. Bijvoorbeeld een expert op het gebied van netwerken of financiering. Dat zijn ook logische momenten om te kijken of het project haalbaar is. Als dit niet zo is, kunt u één of meer stappen terug gaan om de uitgangspunten of keuzes opnieuw te bekijken.

Eigen initiatief aanmelden?

Op deze website staat een overzicht met lopende initiatieven. Wij hopen op deze manier lopende en nieuwe initiatieven met elkaar in contact te brengen, zodat u ervaringen kunt uitwisselen en ideeën kunt opdoen.

Bent u zelf bezig met een initiatief? Meldt het ons! Daarmee stimuleert u anderen zich aan te sluiten bij uw initiatief en bovendien helpt u er mogelijke andere iniatieven mee. Voordat we een nieuw initiatief in het overzicht plaatsen, nemen wij contact met u op.

 Initiatief aanmelden

Stap 1 - Organiseren en oriënteren

2 - 4 maanden

Intensieve lokale samenwerking is belangrijk voor een breedbandinitiatief. Samen brengt u het probleem en de mogelijke oplossingen in kaart, en mobiliseert u de bewoners en bedrijven in de omgeving.

 • Hoe organiseer ik een werkgroep?
 • Wat kan de werkgroep doen?
 • Wat kost het organiseren?
 • We komer er niet uit.
 • Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?

Stap 2 - Bepalen gebied en techniek

4 - 6 maanden

Wie wilt u aansluiten op snel internet? En hoe?

Lokale initiatieven moeten bepalen wie ze willen aansluiten en hoe ze dit gaan doen. De informatie bij deze stap helpt bij het bepalen van het werkgebied en van de juiste technische oplossingen.

 • Inventarisatie van internet in de omgeving.
 • Waar let ik op bij het bepalen van het werkgebied?
 • Hoe ziet de doelgroep er uit?
 • Op wat voor techniek ga ik me op richten?
 • Hoe bepaal ik een strategie?
 • Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?
 • Eerste meetmoment

Stap 3 - Vormen draagvlak

1 - 4 maanden

Draagvlak onder bewoners en ondernemers in het werkgebied is cruciaal voor een lokaal initiatief. Lokale ambassadeurs zijn belangrijk voor het overtuigen van mensen om mee te doen.

 • Waarom lokale ambassadeurs?
 • Hoe kan ik mijn doelgroepen bereiken?
 • Hoe enthousiasmeer ik de verschillende doelgroepen?
 • Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?

Stap 4 - Inventariseren deelname

1 - 2 maanden

In deze stap onderzoekt u welke bewoners en ondernemers in het werkgebied willen meedoen. Het is handig hen te vragen hoe graag zij snel internet willen, hoeveel geld ze daar voor over hebben, en of men bereid is om samen te werken of zelfs zelf actief mee te werken. Een vragenlijst of enquête kan deze informatie boven tafel krijgen.

 • Welke vragen komen aan bod bij de inventarisatie?
 • Hoe zorg ik er voor dat mensen meedoen aan de inventarisatie?
 • Hoe voer ik de inventarisatie uit?
 • Wat zeggen de resultaten?
 • Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?
 • Tweede meetmoment

Stap 5 - Maken bedrijfsplan

3 - 5 maanden

Het is tijd voor een bedrijfsplan. Daarin neemt u onder meer de informatie en keuzes uit de voorgaande stappen op. Met een goed bedrijfsplan hebt u een duidelijk voorstel voor potentiële deelnemers en kunt u financiering aanvragen.

 • Wat staat er in een bedrijfsplan?
 • Hoe maak ik een netwerkontwerp?
 • Hoe richt ik het bedrijfsmodel in?
 • Hoe regel ik het aanbod?
 • Financiering
 • Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?
 • Derde meetmoment

Stap 6 - Vraagbundeling

2 - 5 maanden

In deze stap start u een campagne waarmee u bewoners en ondernemers in het werkgebied overhaalt een overeenkomst aan te gaan. Hoe meer deelnemers, hoe groter de kans dat het netwerk kan worden gerealiseerd. Om zoveel mogelijk inschrijvingen te verzamelen wordt meestal een vraagbundelingscampagne opgezet. 

 • Hoe zet ik een campagne op?
 • Wie betrek ik bij de vraagbundeling?
 • Hoe voer ik de vraagbundeling uit?
 • Wat als de doelstelling niet gehaald is?
 • Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?
 • Vierde meetmoment

Stap 7 - Aanleggen en exploiteren

4 - 18 maanden

In deze stap wordt het netwerk realiteit. De aanleg begint, de eerste gebruikers worden aangesloten. De initiatiefgroep speelt nog een belangrijke rol, met name in de informatievoorziening tussen deelnemers en de gecontracteerde partijen zoals aannemers of dienstenaanbieders.

 • Waar moet ik op letten?
 • Besteed aandacht aan succes
 • Ervaring en kennis delen
 • Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?

Handige overzichten

Stappenplan

Dit Stappenplan geeft inzicht in wat u kunt verwachten en wat de belangrijkste stappen en mijlpalen zijn tijdens het zelf regelen van snel internet. 

Kennisbank

Samen Snel Internet heeft een Kennisbank samengesteld waarin u handvaten treft die u helpen bij de totstandkoming van een succesvol initiatief. Bekijk de tools in de Kennisbank.

Wat doet de overheid?

Marktpartijen zijn als eerste aan zet als het gaat om investeren in internetinfrastructuur. In buitengebieden kan het zo zijn dat het voor de markt echter lastig is om een rendabele internetvoorziening te realiseren. In dat geval is de vraag of bewoners het zelf kunnen organiseren en of gemeenten en provincie hieraan kunnen bijdragen. Elke gemeente en provincie heeft hiervoor een eigen beleid. Er zijn gemeenten en provincies die subsidies verstrekken of participeren door een stichting in het leven te roepen. Op deze pagina vindt u een overzicht van links naar websites van provincies.