Bekijk de situatie en mogelijkheden

Hoe weet ik of er in mijn buurt een internet-probleem is?

Met de gebiedsanalysetool kunt u nagaan hoeveel bewoners of bedrijven in een bepaalde buurt een probleem hebben met hun internetsnelheid. Het is daarnaast nuttig om na te gaan wat de snelheid van uw eigen internetverbinding is en van die van de mensen in uw buurt. Deze eerste snelle inventarisatie zorgt voor inzicht in de omvang van het probleem. Dit vormt de basis voor verdere actie.

Gebiedsanalysetool

Uw internetsnelheid meten

Om de snelheid van uw huidige internetverbinding te meten kunt u gebruik maken van een snelheidsmeter op het internet, bijvoorbeeld www.speedtest.net. Doe deze test op een computer die met een ethernetkabel direct op de modem is aangesloten voor het meest nauwkeurige resultaat. Meten via een draadloze wifi verbinding kan namelijk een lagere snelheid opleveren. Speedtest.net meet de belangrijkste zaken, namelijk: downloadsnelheid en uploadsnelheid.

Vraag bijvoorbeeld ook uw buren om dit te doen. Zo kunt u nagaan of zij dezelfde (lage) snelheid hebben. Bekijk of de resultaten uit uw buurt vergelijkbaar zijn. Internetsnelheden kunnen sterk verschillen tussen internetaanbieders. Maar er kan ook sprake zijn van een technisch defect, waardoor uw internetsnelheid lager is dan bij de buren.

Waarom heb ik geen snel internet?

In het buitengebied wonen en werken minder mensen dan in dorpskernen of in de stad en de afstanden tussen de adressen is vaak groter. Dat maakt de aanleg van een (vast) netwerk per adres duurder dan in een dichter bebouwd gebied, zoals een stad. Woningen in het buitengebied hebben daarom vaak ook geen kabeltelevisie. Nieuwe glasvezelnetwerken komen vaak niet tot woningen in het buitengebied. Een koperen telefoonlijn (ADSL) is er meestal wel, maar door de lange afstand tot de telefooncentrale kan hierover vaak geen hoge internetsnelheid worden gehaald.

Het is voor commerciële aanbieders (marktpartijen) vaak niet winstgevend om overal een nieuw netwerk aan te leggen. De overheid kan op plekken waar geen snel internet is ondersteuning bieden. Ook financiële ondersteuning. Daarbij is de overheid wel gebonden aan Europese regels die er voor moeten zorgen dat er geen verstoring van de telecommarkt optreedt.

Wat kan ik doen?

 

Aansluiten bij een bestaand initiatief

Als er een lokaal breedbandinitiatief bij u in de buurt is gestart, kunt u zich hierbij aan te sluiten, om de krachten te bundelen.

overzicht initiatieven

De voor- en nadelen

Meer organisatiekracht, meer kennis, meer contacten, meer ervaring.

Groter aantal aansluitingen in een aaneengesloten gebied kan voordelen opleveren: er zijn vaak financieel en technisch aantrekkelijkere oplossingen mogelijk.

Deel van het (voor)werk is al gedaan.

Minder controle.

Focus wijkt misschien af van uw gebied of wensen.

Soms is een klein initiatief wendbaarder en sneller dan een groot initiatief.

 

Navraag bij marktpartijen

U kunt contact opnemen met marktpartijen die actief zijn in uw omgeving en vragen of zij plannen hebben om snel internet mogelijk te maken bij u in de buurt. Als die plannen er zijn, kunt u misschien daarbij aansluiten. Of u kunt de plannen ondersteunen door te helpen bij het bundelen van de vraag in uw omgeving.

De voor- en nadelen

U kunt gebruik maken van de kennis en kunde van een marktpartij.

Aanbod en kwaliteit van een bestaande marktpartij is bekend.

Geen garantie dat een marktpartij geïnteresseerd is, mogelijk woont u in een voor een marktpartij onrendabel gebied.

Minder controle.

 

Een eigen initiatief starten

Als u zelf in actie wilt komen om snel internet te realiseren, dan is het starten van een lokaal breedbandinitiatief een mogelijkheid. Met de resultaten uit de eerste snelle inventarisatie kunt u medestanders in uw buurt zoeken.

 

 

De voor- en nadelen

Volledige controle.

U kunt er samen voor zorgen dat het probleem op de kaart komt en helpen de woon- en werkomgeving in uw regio te verbeteren.

Ingewikkeld, grote inspanning nodig, organisatie kost maanden tot jaren.

Onzekere uitkomst.

 

Hoe ziet een eigen initiatief er in de praktijk uit?

Een eigen initiatief vraagt om het verder in kaart brengen van het probleem en om de steun van de bewoners en ondernemers uit uw omgeving. Een initiatief begint vaak met vormen van een werkgroep. Die brengt het lokale probleem in kaart en zoekt naar mogelijke oplossingen. Enthousiasme, goede communicatie, en vooral doorzettingsvermogen zijn  belangrijke ingrediënten voor een lokaal initiatief. Probeer samen een idee te krijgen van de mogelijkheden en van de ervaringen en tips van anderen, voordat u keuzes maakt.

Hoewel ieder initiatief uniek is, is het handig het stappenplan te gebruiken voor de algemeen te zetten stappen.

Stappenplan eigen initiatief starten

Ook als u al begonnen bent met een eigen breedbandinitiatief kan het handig zijn het stappenplan te bekijken. Een aantal zaken heeft u wellicht al geregeld, maar het stappenplan kan bij het vervolg houvast bieden en u helpen eerder uitgevoerde stappen nog eens na te lopen.

Uit de praktijk: draadloos internet in Dronten

Wilfried Groot Koerkamp uit Dronten
"Doordat je bij deze oplossing niet naar elke woning en boerderij afzonderlijk hoeft te graven, waren de aanlegkosten aanzienlijk lager."

Handige overzichten

Kennisbank

Samen Snel Internet heeft een Kennisbank samengesteld waarin u handvaten treft die u helpen bij de totstandkoming van een succesvol initiatief. Bekijk de tools in de Kennisbank.

Wat doet de overheid?

Marktpartijen zijn als eerste aan zet als het gaat om investeren in internetinfrastructuur. In buitengebieden kan het zo zijn dat het voor de markt echter lastig is om een rendabele internetvoorziening te realiseren. In dat geval is de vraag of bewoners het zelf kunnen organiseren en of gemeenten en provincie hieraan kunnen bijdragen. Elke gemeente en provincie heeft hiervoor een eigen beleid. Er zijn gemeenten en provincies die subsidies verstrekken of participeren door een stichting in het leven te roepen. Op deze pagina vindt u een overzicht van links naar websites van provincies.