Samen Snel Internet stelt deskundigen beschikbaar in expertpoule

Overal in het land zijn bewoners, overheden en marktpartijen bezig met hetzelfde vraagstuk; hoe realiseren we breedband in het buitengebied. Inmiddels is er op verschillende plaatsen al diepgaande ervaring opgedaan.

Om te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden en omdat we kennisdeling belangrijk vinden, heeft Samen Snel Internet een lijst samengesteld met deskundigen op verschillende ervaringsgebieden die klaar staan om bewoners en overheden te adviseren vanuit hun eigen expertise en ervaring. Deze lijst wordt steeds verder uitgebreid met deskundigen op zoveel mogelijk specifieke terreinen.

Bekijk de expertpoule