Rodin Broadband legt glasvezel in Groningen

Rodin Broadband BV heeft de subsidie in de wacht gesleept voor de aanleg van alle 13.000 witte aansluitingen in de provincie Groningen. Inzet van de provincie, de EBG en de NCG is dat in het najaar de schop in de grond kan, en dat binnen 2 jaar snel internet voor alle woningen en bedrijven – ook in de buitengebieden  - beschikbaar is.

In de komende periode worden de voorbereidingen gestart. Rodin bepaalt straks samen met de gemeenten op welke tracés het netwerk wordt aangelegd. Daarnaast zorgen de gemeenten voor de juiste vergunningen voor het graafwerk en het plaatsen van de centrales. Rodin zal samen met lokale bewonersinitiatieven en de gemeenten de verkoop starten van de abonnementen. Als er voldoende abonnementen zijn verkocht, start de aanleg in een gemeente. Voor het slagen van het project is het van belang dat zo veel mogelijke mensen mee doen. De provincie houdt toezicht op de uitvoering van het totale plan en zorgt ervoor dat het financiële risico van de regeling beperkt wordt. De provincie ondersteunt waar nodig gemeenten en Rodin.

Meer informatie staat hier.