Provincie Noord-Holland bevordert snel internet in buitengebied

De provincie wil kansrijke lokale initiatieven ondersteunen door garant te staan voor de benodigde leningen. Gedeputeerde Jaap Bond: “Voor ongeveer de helft van het buitengebied liggen op dit moment lokale plannen klaar om glasvezel aan te leggen. Probleem is het rondkrijgen van de financiering. Met een garantstelling van de provincie kunnen de initiatiefnemers makkelijker een lening krijgen.”

Het gaat onder andere om initiatieven van Breedband Alkmaar Buiten, Breedband Beemster, Breedband Hollands Kroon, Glasvezel Texel en Breedband Loosdrecht. Lees het volledige persbericht op de website van de provincie Noord-Holland

Breedband Hollands Kroon

De directie van de coöperatie Breedband Hollands Kroon reageerde verheugd op het besluit van de gedeputeerde staten blijkt uit een reactie op de website:

Als de provincie bereid is garant te staan voor de leningen die moeten worden afgesloten is het mogelijk een fors lagere rente op de lening te krijgen, waardoor het project financieel haalbaar wordt. Het wachten is dan ook op het besluit van de gemeenteraad. Zoals het er nu naar uit ziet wordt er in juni een voorstel aan de raad voorgelegd waarin beschreven wordt op welke wijze de gemeente financieel kan bijdragen. Als de gemeenteraad hier positief op antwoord kan in 2018 gestart worden met de aanleg van het netwerk.