Kamerbrief 'Snel internet in het buitengebied' - 3 juli 2017

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft middels een Kamerbrief de Tweede Kamer op 3 juli 2017 geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van snel internet in het buitengebied. 

De brief onderschrijft dat er veel dynamiek is in het buitengebied en dat marktpartijen, burgerinitiatieven en overheden een belangrijke rol bij de aanleg van digitale infrastructuur. De inspanningen van deze partijen dragen bij aan de doelstelling dat iedereen in 2020 toegang heeft tot vast snel internet van minimaal 30 Megabits per seconde (Mbps). 

Kamp: "Tegelijkertijd blijft de behoefte aan digitale connectiviteit toenemen en hebben we een nieuwe ambitie voor 2025, namelijk dat iedereen kan beschikken over een verbinding van 100 Mbps. Nederlandse huishoudens hebben nu al in circa 91% van de gevallen de beschikking over een dergelijke snelle vaste verbinding. De rol van de Rijksoverheid daarbij is om de juiste randvoorwaarden te scheppen voor een goed functionerende telecommarkt die investeert, innoveert en in de behoefte van burgers en bedrijven voorziet."

De Kamerbrief is in zijn geheel als bijlage aan dit bericht toegevoegd.