Nieuws

Rodin Broadband BV heeft de subsidie in de wacht gesleept voor de aanleg van alle 13.000 witte aansluitingen in de provincie Groningen. Inzet van de provincie, de EBG en de NCG is dat in het najaar de schop in de grond kan, en dat binnen 2 jaar snel internet voor alle woningen en bedrijven – ook in de buitengebieden  - beschikbaar is.

Overal in het land zijn bewoners, overheden en marktpartijen bezig met hetzelfde vraagstuk; hoe realiseren we breedband in het buitengebied. Inmiddels is er op verschillende plaatsen al diepgaande ervaring opgedaan.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft middels een Kamerbrief de Tweede Kamer op 3 juli 2017 geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van snel internet in het buitengebied.

In een aantal provincies heeft het provinciale bestuur de afgelopen jaren besloten actief mee te werken aan de realisatie van snel internet in de buitengebieden. In de provincies Zeeland en Drenthe begint dit beleid inmiddels de eerste vruchten af te werpen. De wijze waarop ondersteuning wordt geboden aan de realisatie van snel internet verschilt echter per provincie.

De provincie bevordert de aanleg van vaste breedbandverbindingen in het buitengebied van Noord-Holland. Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Snel internet is vandaag de dag een basisbehoefte om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat om het verantwoorden van je productie op de boerderij of het maken van je huiswerk, zonder internet gaat het niet.”

De aanleg van glasvezel, de snelste vorm van internet, is het afgelopen jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Stratix. In het laatste kwartaal van 2016 en het eerste van 2017 zijn op 50.000 adressen nieuwe verbindingen gerealiseerd. In 2013 werd in het zelfde tijdsbestek van een half jaar nog bijna 300.000 verbindingen gemaakt. 

De derde editie van het Breedband Magazine Overijssel is beschikbaar. In de nieuwe uitgave wordt stilgestaand bij het belang van maatwerk. Zo vertelt aanbieder CIF dat er geen standaardformule met dito prijskaartje is voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Datzelfde geldt voor graafdieptes, ook dat vraagt om maatwerk waar nodig. Daar zet de provincie Overijssel zich voor in.

Gemeenten en provincies moeten een actievere houding aannemen om breedbandinternet in de buitengebieden mogelijk te maken. Dat stellen dr. Koen Salemink en prof. Dirk Strijker van Rijksuniversiteit Groningen. Zij verwijzen daarbij naar recente Europese  voorbeelden waar overheden zelf internetkabels aanleggen en het beheer ervan aanbesteden. 

In de missie om het buitengebied te voorzien van hoogwaardig internet zijn er de facto twee technische oplossingen die met elkaar concurreren: glasvezel en vast-draadloos.