Nieuws

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ruim vijf miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor scholen uit het primair en voortgezet onderwijs die verstoken zijn van snel internet.

De Provincie Noord-Holland heeft besloten lokale intiatieven te gaan ondersteunen bij de realisatie van snel internet. De provincie gaat daarbij garant staan voor leningen voor wat zij inschaalt als kansrijke initiatieven die zich richten op de aanleg van vaste breedbandverbindingen in het buitengebied.

Adviesbureau Relined Fiber Network organiseert op woensdag 27 september een speciale voorlichtingsbijeenkomst met als doel kennis te bundelen voor een toekomstgericht buitengebied. Het netwerkevenement vindt van 12.00 tot 18.00 uur plaats in Ede.

Rodin Broadband BV heeft de subsidie in de wacht gesleept voor de aanleg van alle 13.000 witte aansluitingen in de provincie Groningen. Inzet van de provincie, de EBG en de NCG is dat in het najaar de schop in de grond kan, en dat binnen 2 jaar snel internet voor alle woningen en bedrijven – ook in de buitengebieden  - beschikbaar is.

Overal in het land zijn bewoners, overheden en marktpartijen bezig met hetzelfde vraagstuk; hoe realiseren we breedband in het buitengebied. Inmiddels is er op verschillende plaatsen al diepgaande ervaring opgedaan.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft middels een Kamerbrief de Tweede Kamer op 3 juli 2017 geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van snel internet in het buitengebied.

In een aantal provincies heeft het provinciale bestuur de afgelopen jaren besloten actief mee te werken aan de realisatie van snel internet in de buitengebieden. In de provincies Zeeland en Drenthe begint dit beleid inmiddels de eerste vruchten af te werpen. De wijze waarop ondersteuning wordt geboden aan de realisatie van snel internet verschilt echter per provincie.

De provincie bevordert de aanleg van vaste breedbandverbindingen in het buitengebied van Noord-Holland. Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Snel internet is vandaag de dag een basisbehoefte om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat om het verantwoorden van je productie op de boerderij of het maken van je huiswerk, zonder internet gaat het niet.”

De aanleg van glasvezel, de snelste vorm van internet, is het afgelopen jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Stratix. In het laatste kwartaal van 2016 en het eerste van 2017 zijn op 50.000 adressen nieuwe verbindingen gerealiseerd. In 2013 werd in het zelfde tijdsbestek van een half jaar nog bijna 300.000 verbindingen gemaakt.