Nieuws

In een aantal provincies heeft het provinciale bestuur de afgelopen jaren besloten actief mee te werken aan de realisatie van snel internet in de buitengebieden. In de provincies Zeeland en Drenthe begint dit beleid inmiddels de eerste vruchten af te werpen. De wijze waarop ondersteuning wordt geboden aan de realisatie van snel internet verschilt echter per provincie.

De provincie bevordert de aanleg van vaste breedbandverbindingen in het buitengebied van Noord-Holland. Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Snel internet is vandaag de dag een basisbehoefte om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat om het verantwoorden van je productie op de boerderij of het maken van je huiswerk, zonder internet gaat het niet.”

De aanleg van glasvezel, de snelste vorm van internet, is het afgelopen jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Stratix. In het laatste kwartaal van 2016 en het eerste van 2017 zijn op 50.000 adressen nieuwe verbindingen gerealiseerd. In 2013 werd in het zelfde tijdsbestek van een half jaar nog bijna 300.000 verbindingen gemaakt. 

De derde editie van het Breedband Magazine Overijssel is beschikbaar. In de nieuwe uitgave wordt stilgestaand bij het belang van maatwerk. Zo vertelt aanbieder CIF dat er geen standaardformule met dito prijskaartje is voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Datzelfde geldt voor graafdieptes, ook dat vraagt om maatwerk waar nodig. Daar zet de provincie Overijssel zich voor in.

Gemeenten en provincies moeten een actievere houding aannemen om breedbandinternet in de buitengebieden mogelijk te maken. Dat stellen dr. Koen Salemink en prof. Dirk Strijker van Rijksuniversiteit Groningen. Zij verwijzen daarbij naar recente Europese  voorbeelden waar overheden zelf internetkabels aanleggen en het beheer ervan aanbesteden. 

In de missie om het buitengebied te voorzien van hoogwaardig internet zijn er de facto twee technische oplossingen die met elkaar concurreren: glasvezel en vast-draadloos. 

De regels rondom het verstrekken van staatssteun zijn bijgewerkt. Daarmee zijn de verantwoordelijkheden voor decentrale overheden toegenomen.

In de eerste helft van 2017 organiseert het Kennisplatform Samen Snel Internet een drietal kennissessies over de realisatie van snel internet in de buitengebieden. De sessies worden georganiseerd door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het Gemeentelijk Platform voor Kabels en Leidingen (GPKL), onder auspiciën van de VNG.

Het kabinet wil de mondiale koppositie die Nederland heeft op het gebied van draadloze communicatie versterken. Daarom gaat minister Henk Kamp van Economische Zaken bij de toekomstige veiling van frequenties, bijvoorbeeld van 5G, een dekkingsverplichting opleggen.