Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. Het ministerie van Economische Zaken heeft haar uiterste best gedaan om de informatie op deze website te checken op juistheid en volledigheid.  De informatie op deze site wordt ook regelmatig aangevuld en/of aangepast. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd is. Bijvoorbeeld als er in de tussentijd toch snel internet gerealiseerd is. Wij vragen u dit te melden bij ons, zodat wij het aan kunnen passen. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar samensnelinternet.nl naar doorlinkt.

Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties, kunt u vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van SamenSnelInternet als bron. Heeft u vragen of klachten over de site SamenSnelInternet.nl dan kunt u contact met ons opnemen via samensnelinternet@ecp.nl 

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan uw privacy.  Hierna vindt u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wilt u initiatief aanmelden, een vraag stellen of de petitie tekenen? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens verplicht zijn.  

Het ministerie van Economische Zaken gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een initiatief aan te melden? Dan gebruiken wij uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over het initiatief. En dan kunt u aangeven welke gegevens van het initiatief getoond mogen worden. Heeft u uw gegevens achtergelaten bij de petitie, dan gebruiken wij uw gegevens alleen om u te informeren over nieuwe initiatieven in uw regio. 

Het ministerie van Economische zaken bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.