Overal in Nederland Snel internet! Het kan!

Snel internet, ook wel breedband internet genoemd, is niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend. Toegang tot snel internet wordt echter van steeds groter belang. We moeten instructiefilmpjes kunnen bekijken, zware documenten kunnen versturen en ontvangen en online bestanden op kunnen slaan voor onze ondernemingen, scholen of voor privédoeleinden.

In dunbevolkte gebieden - het buitengebied van Nederland - is snel internet vaak nog niet beschikbaar. Wilt u ook toegang tot snel internet? Op deze website vindt u de informatie die u nodig heeft om een breedbandproject van de grond te krijgen zodat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van alle online mogelijkheden.

Samen Snel Internet streeft ernaar zowel (lokale) overheden als (burger) initiatieven te ondersteunen in het realiseren van snel internet in de buitengebieden.

NIEUWS

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ruim vijf miljoen euro aan subsidie...

De Provincie Noord-Holland heeft besloten lokale intiatieven te gaan ondersteunen bij de realisatie van snel...

Adviesbureau Relined Fiber Network organiseert op woensdag 27 september een speciale voorlichtingsbijeenkomst met als doel...

Zelf snel internet regelen?

Dit Stappenplan geeft inzicht in wat u kunt verwachten en wat de belangrijkste stappen en mijlpalen zijn.

Dit kunt u verwachten

Kennis van snel internet

Wie zich verdiept in de wereld van snel internet, wordt bestookt met afkortingen en technische begrippen. In de kennisbank vindt u uitleg en achtergrondinformatie.

 

Wat is snel internet? Uiteraard is snelheid relatief. We meten de snelheid van onze internetverbinding op basis van de maximale hoeveelheid data die in een bepaalde tijd verzonden kan worden. Dit wordt ook wel de bandbreedte genoemd en wordt doorgaans gemeten in MB per seconde.

Aangezien het inbrengen van eigen vermogen de meest risicovolle vorm van financieren is, ontvangen partijen daar gewoonlijk ook het hoogste rendement op. Bij burgerinitiatieven, zoals de coöperatieve ontwikkeling van breedband verbindingen in het buitengebied kan dat anders liggen.

Het algemene kenmerk van financiering is dat middelen aangetrokken worden om een tijdelijk tekort aan middelen te overbruggen. Financiering is dus iets anders dan de bekostiging van een project. Financiering is een tijdelijke overbrugging, terwijl de bekostiging het structurele inkomen van een project of onderneming vormt.

Hoe kunt u de werkgroep formeler organiseren? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen?

Voor de realisatie van breedband in het buitengebied zijn verschillende bedrijfsmodellen denkbaar. In de praktijk zijn er grofweg drie varianten. Deze bespreken we hier op hoofdlijnen.

Snel internet in het buitengebied realiseren kan, maar vraagt extra aandacht, tijd en geld. Omdat de buitengebieden dunbevolkt zijn, is extra geld nodig en zijn de aanlegkosten van een netwerk belangrijk. Er bestaan verschillende netwerkentechnologieën die mogelijk een oplossing kunnen bieden.