Overal in Nederland Snel internet! Het kan!

Snel internet, ook wel breedband internet genoemd, is niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend. Toegang tot snel internet wordt echter van steeds groter belang. We moeten instructiefilmpjes kunnen bekijken, zware documenten kunnen versturen en ontvangen en online bestanden op kunnen slaan voor onze ondernemingen, scholen of voor privédoeleinden.

In dunbevolkte gebieden - het buitengebied van Nederland - is snel internet vaak nog niet beschikbaar. Wilt u ook toegang tot snel internet? Op deze website vindt u de informatie die u nodig heeft om een breedbandproject van de grond te krijgen zodat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van alle online mogelijkheden.

Zelf snel internet regelen?

Dit Stappenplan geeft inzicht in wat u kunt verwachten en wat de belangrijkste stappen en mijlpalen zijn.

Dit kunt u verwachten

Kennis van snel internet

Wie zich verdiept in de wereld van snel internet, wordt bestookt met afkortingen en technische begrippen. In de kennisbank vindt u uitleg en achtergrondinformatie.

WAT IS SNEL INTERNET?

We meten de snelheid van onze internetverbinding op basis van de maximale hoeveelheid data die in een bepaalde tijd verzonden kan worden. Dit wordt bandbreedte genoemd. Hoe hoger de bandbreedte, hoe sneller de data. We spreken van 'snel internet' als er gebruik wordt gemaakt van een netwerk dat grote hoeveelheden data snel kan verwerken.

Netwerken voor snel internet

Snel internet in het buitengebied realiseren kan, maar vraagt extra aandacht, tijd en geld. Omdat de buitengebieden dunbevolkt zijn, is extra geld nodig en zijn de aanlegkosten van een netwerk belangrijk. Op deze pagina leest u meer over de verschillende netwerkentechnologieën die mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Organisatievormen

Hoe kunt u de werkgroep formeler organiseren? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen?

Bedrijfsmodellen

Voor de realisatie van breedband in het buitengebied zijn verschillende bedrijfsmodellen denkbaar. In de praktijk zijn er grofweg drie varianten. Deze worden hier op hoofdlijnen besproken.